Rehab Footwear heet u welkom en bedankt u voor uw bezoek aan deze website www.rehabfootwear.com

 
Garantiedisclaimer

De informatie, afbeeldingen, foto's, handelsmerken, producten en over het algemeen de elementen en materialen die u zult vinden op de Site, worden alleen vermeld voor promotie- en reclamedoeleinden; u mag deze elementen en materialen alleen downloaden of kopiëren voor privé- en persoonlijk gebruik, niet voor commercieel gebruik. Rehab Footwear geeft geen garanties over het niet aanwezig zijn van schadelijke programma's (zoals virussen, bugs of Trojaanse paarden). 

 
Opmerking over auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten 

De Site bevat informatie, afbeeldingen, foto's, logo's, muziek, video, handelsmerken, producten, advertenties enz. die het exclusieve eigendom zijn en zullen blijven van Rehab Footwear. Genoemd materiaal is beschermd tegen onrechtmatig gebruik door auteursrecht- en handelsmerkwetten. Geen enkel recht op, aanspraak op en/of belang in materiaal of software kan worden geacht aan u te zijn toegewezen als gevolg van een dergelijk downloaden of kopiëren. Het is niet toegestaan om dergelijke informatie, afbeeldingen, foto's, handelsmerken, producten en in het algemeen elementen en materialen op deze Site geheel of gedeeltelijk te reproduceren (met uitzondering van privé, persoonlijk en niet-commercieel gebruik), te distribueren, te publiceren, te verzenden, geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verkopen.